Mới làm được bộ bẫy chim sẻ nhưng chưa có file. Bác nào có send em với. Thank các bác nhiệt tình


--